Packages

Gói dịch vụ

Vui lòng chọn một danh sách gói dịch vụ

Free
 • Miễn phí

 • 10 ngày Ngày hết hạn
 • 10 Danh sách bất động sản
 • 5Danh sách các tính năng
 • Chọn
Standard
 • 30VND

 • 3 tháng Ngày hết hạn
 • 20 Danh sách bất động sản
 • 10Danh sách các tính năng
 • Chọn
Premium
 • 80VND

 • 1 năm Ngày hết hạn
 • 100 Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn
Gold
 • 200VND

 • Không bao giờ hết hạn Ngày hết hạn
 • Không giới hạn Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn